Πράμνιος Οίνος – Ικαρία

Το κρασί της Ικαρίας, ο Πράμνιος οίνος της αρχαιότητας, έχει μακρινή ιστορία.
Γεννήθηκε μέσα στο μύθο αφού συνδέθηκε με τις περιπέτειες και τη λατρεία του Διόνυσου στο νησί. Τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα τοπωνύμια σε πολλές περιοχές του νησιού έχουν την καταγωγή τους στη Διονυσιακή τελετουργία.